Tevekenysegek Rendezvenyek
Vizsgak, versenyek, eredmenyek Testveriskolak
Projektek, palyazatok Galleriak

Életmozaik


Testvériskolák

<< vissza

A testvériskola-  ablak a világra


    A Bartók Béla Elméleti Líceum a 89-es fordulat óta nagy hangsúly fektetett a testvériskolai kapcsolatok kialakítására és ápolására, hiszen ezen kapcsolatok révén kerülhet be az iskola az oktatási intézmények vérkeringésébe. A tapasztalat azt mutatja, hogy tartalommal akkor telítődhetnek ezek az együttműködési kapcsolatok, ha egy-két szakmai munkacsoport “kézbe veszi” és közösen találják meg azokat a tevékenységi formákat, amelyekre igény is van és amelyek gazdagítják az iskolai életet.
    A budapesti Szent László Gimnázium vált legelőször testvériskolánkká (1991-ben). Jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy iskolánkben is elinduljon a számítástechnika oktatás már a 90-es évek elején. Tőlük “lestük” el az iskolanapok diáknapját is, amikor diákigazgatóság váltja fel a egy napra az iskola vezetőségét. A budapesti diákokkal jól működtek a  diákcsere-programok, nyaranta sor kerül a közös táborozásokokra: ők a balatonszepezdi táborukba hívják meg diákjaink egy csoportját, mi Zolton látjuk vendégül a természettudományokat kedvelő diákok egy csapatát.
    A sárospataki Árpád Vezér Gimnáziummal való kapcsolatunkat inkább a közös vetélkedők, tudományos diákkonferenciák jellemzik. Ilyen versenyek az évente itt is ott is megszervezésre kerülő: fizika becslési verseny, szavalóverseny, angol helyzetmegoldó verseny, népdaléneklési verseny, rajzverseny. Külön élmény diákjainknak a kétévente megszervezett Diákvegyész Napokon való résztvétel, ahol színvonalas munkájukkal öregbítik iskolánk hírnevét. Az utóbbi két évben a pataki fizikakedvelő diákok és felkészítőtanáruk lelkes résztvevői a zolti gyakorlati jellegű természettudományi tábornak.
    A sárospataki testvériskolai kapcsolat révén sikerült kapcsolatba lépni a  kassai Magyar Gimnáziummal (Szlovákia) valamint a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolával (Ukrajna). A sárospataki iskolanapok alkalmat adnak a velük való találkozásra is, ezeken kívül pedig évente részt veszünk a Munkácson megrendezésre kerülő Bolyai matematika versenyen.
    Újabbkeletű a kapcsolatunka a sarkadi Bay Zoltán Gimnáziummal: egyenlőre részt veszünk az általuk szervezett többfordulós fizikaversenyen, de távlatilag komoly esélyünk van arra, hogy a Sarkad mellett most létesülő Erdei Iskola színvonalas tehetséggondozó programjaiba diákjaink is beléphessenek.
    Fontosnak tartjuk, hogy ne csupán határontúli iskolákkal keressük a kapcsolatot: ezért a tavalyi év folyamán kapcsolatba léptünk a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziummal. A most alakuló együttműködési terv magába foglal olyan tevékenységeket mint: cserekirándulások, vetélkedők, műhelytáborok stb.
    Az eurorégiós kapcsolatok erősítése végett keressük a kapcsolatot a DMKT eurorégió iskoláival. Sikeres egyéves prorgramunk volt a tavalyi évben a szegedi “Szivárvány” Gyermekházzal. Jelenleg folynak az előzetes megbeszélések a szegedi  Széchenyi István Gimnáziummal valamint a szabadkai Ivo Lola Ribar Általános Iskolával.    
    Legújabb testvériskolai programunk egy a Comenius programsorozat keretén belül elindított project. Ennek keretén belül együttműködési kapcsolatot alakíthatunk ki az elkövetkező két évben az alábbi iskolákkal:  Scuola Media “Brunone Moneta” valamint a Liceo Scientifico “L. Salvatorelli” az olaszországi Marscianoból, Strinda Videregaende Skole a norvégiai Trondheimből, és a Morni’ Na’M Középiskolával a csehországi Jablonecből.
    Minden testvériskolai kapcsolat ablak a világra, és egyben kapu a világ fele. A közös programok alkalmat adnak arra, hogy egymást megismerjük, diákjaink a tudásszintjüket és képességeinket összemérjék, de tartós barátságokat is kialakíthatunk, más vidékekre is eljuthatunk. A rendezvények gazdagítják az iskola életét, a diákok pedig tovább öregbítik az “alma mater” jóhírét.