Terkep es elerhetoseg Rovid koszontoszoveg
Tortenelem Az iskola nevadoja
Az iskola jelene Vendegkonyv

Rövid köszöntőszöveg

A Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum

o Temes megye egyetlen önálló magyar középiskolája.
o 7 alsótagozatos, 7 felsőtagozatos és 11 líceumi osztályában közel 500 diák tanul.
o A tantestületben 60 szakképzett pedagógus dolgozik.
o Líceumi osztályainkban a felsőfokú oktatás elvárásainak megfelelő képzést nyújtunk:
o A matematika-informatika osztályban diákjaink emelt óraszámban tanulnak reál     tantárgyakat 
    és számítógépprogramozást, az informatikaoktatás két jól felszerelt     laborban folyik.
o A humánműveltséget kínáló társadalomtudományok tagozaton tanulók a történelem, a       
   földrajz, a régészet, a jog, a politológia, a szociológia, a filozófia és a lélektan       
    területén szerezhetnek jártasságot.
o A közgazdasági szakosztályban az üzletkötés, a számítógépes könyvelés, a pénzügy, a       
   vállalkozási alalpismereteit és gyakorlati tudnivalóit sajátíthatják el a diákok.
o Emelt óraszámmal tanítjuk az angol nyelvet.
o A számítástechnika oktatása már a IV. osztályban elkezdődik.
o Napközi-program működik az I.-II. osztályosok részére.
o Vendégtanár- program keretében a Peace Corps amerikai nyelvtanárt küld iskolánkba
o Az iskola 62 férőhelyes bentlakással rendelkezik diákok részére.
o A közgazdasági osztályok diákjai bekapcsolódhatnak a Junior Achievement nemzetközi        
   szakmai programba.
o A szociális munkacsoport Őrangyalprogramot működtet.
o Iskolánk rendelkezik pszichológiai kabinettel.
o Diáklapunk a Juventus.
o Iskolánkban van Diákönkormányzat, működik Sulirádió, Karrier-Klub és a Bokréta  
   hagyományőrző néptánccsoport.